Universiteti Polis
Tirana
Kërko Universitetin
Zgjidh qytetin
Administrimi
Lloji i programeve

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Universiteti Polis

Vlerësuar: 5.0

Shërbime

Bibliotekë: https://eduaktiv.al/templates/jreviews_overrides/views/themes/eduaktiv/theme_images/po.svg
Librari: https://eduaktiv.al/templates/jreviews_overrides/views/themes/eduaktiv/theme_images/po.svg
Sallë konference: https://eduaktiv.al/templates/jreviews_overrides/views/themes/eduaktiv/theme_images/po.svg
Laboratorë:
Transport: https://eduaktiv.al/templates/jreviews_overrides/views/themes/eduaktiv/theme_images/po.svg

Stafi Akademik

Përgatitja e stafit akademik i jep studentit sigurinë se po kërkon dije në vendin e duhur.

Studentët

Të dhënat në këtë segment janë tregues të rrjetit social dhe mundësive që ju do të keni në këtë institucion.

Cilësia e Studentëve

Cilësia e studentëve është një tregues shumë i rëndësishëm në procesin e të nxënit individual.

Përmbledhje

Universiteti POLIS e ka origjinën që në vitin 1995 nga organizata jo-qeveritare Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, ndërsa u themelua si universitet në vitin 2006 kur filloi aktivitetin me dy programe studimi në Arkitekturë dhe Dzajn Urban, dhe Planifikim dhe Menaxhim Urban. Brenda afateve të parashkikuara me ligj, Universiteti POLIS fitoi si akreditimin institucional ashtu edhe atë programor që në vitin 2009. Që nga ky vit e deri më sot Universiteti ka përmbushur me cilësi të gjitha kërkesat që lidhen me akreditimet dhe riakreditimet institucoinale dhe programore sipas kërkesa ligjore. Dy akreditimet e fundit janë kryer respektivisht në vitin 2017 me Agjencinë Britanike të Cilësisë QAA dhe agjencinë publike të akreditimit ASCAL që listuan Universitetin POLIS si të parin ndër Institucoinet e Arsimit të Lartë në Shqipëri; dhe në vitin 2018 akreditimi i programit të studimit në Master Shkencor në Inxhinieri Ndërtimi.

Programet më të kërkuara

Bursat

Për të përfituar këto tarifa të reduktuara studentët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave mbi 9 (nëntë) – dërguar nga Agjensia Kombëtare e Provimeve në përputhje me mesataren e shënuar në diplomën e shkollës së mesme si dhe të marrë në testin e përgjithshëm të organizuar pranë Universitetit Polis minimumi 70 % (shtatëdhjetë për qind) të pikëve totale.
Për të përfituar këto tarifa të reduktuara duhet të jenë studentë nga e njëjta familje, duhet të jenë në një certifikatë familjare dhe të kenë lidhje familjare si motër - vëlla, motër – motër, vëlla – vëlla, prind – fëmijë, burrë – grua.
Studentë nga shtresat sociale në nevojë do të konsiderohen ata që vërtetohen që i përkasin kategorive (sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi) të mëposhtme nga institucionet që merren me trajtimin e kategorive: fëmijët jetim, fëmijët e policëve të rënë në krye të detyrës, fëmijë nga komuniteti rom, fëmijë nga familje në pamundësi ekonomike, studentë që konsiderohen invalid, sipas parashikimeve ligjore.

Klubet Studentore

Swap Start/End

Cilat programe janë të përshtatshme për ty?

Zbulo programet dhe profesionet që të përshtaten më shumë.

Planifiko Maturën Tënde në Eduaktiv!

Plotëso notat, zgjidh 10 programet e studimit dhe zbulo probabilitetin për t'u shpallur fitues sa hap e mbyll sytë!

Sa para të nevojiten për studimet e tua?

Tashmë do të të duhet të menaxhosh ekonominë tënde personale

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD