Universiteti i Arteve
Shkodra
Kërko Universitetin
Zgjidh qytetin
Administrimi
Lloji i programeve

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Universiteti i Arteve

Vlerësuar: 0.0

Universiteti i Arteve nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!

Shërbime

Bibliotekë: https://eduaktiv.al/templates/jreviews_overrides/views/themes/eduaktiv/theme_images/po.svg
Librari: https://eduaktiv.al/templates/jreviews_overrides/views/themes/eduaktiv/theme_images/po.svg
Sallë konference: https://eduaktiv.al/templates/jreviews_overrides/views/themes/eduaktiv/theme_images/po.svg
Laboratorë:
Transport:

Stafi Akademik

Përgatitja e stafit akademik i jep studentit sigurinë se po kërkon dije në vendin e duhur.

Studentët

Të dhënat në këtë segment janë tregues të rrjetit social dhe mundësive që ju do të keni në këtë institucion.

Cilësia e Studentëve

Cilësia e studentëve është një tregues shumë i rëndësishëm në procesin e të nxënit individual.

Përmbledhje

Programet më të kërkuara

Bursat

Bursat sociale përfitohen nga studentët në rastet kur: familja e tyre trajtohet me ndihmë ekonomike nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, rezultojnë bashkëshort me fëmijë, kanë përfituar statusin e jetimit, kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, janë identifikuar dhe trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror, nga fëmijët e punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës si dhe personat me aftësi të kufizuar të vërtetuar nga Komisjoni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues i pagesës së Aftësisë së Kufizuar.
Bursat e Ekselencës jepen për ata studentë që janë regjistruar në vitin e parë të shkollës së lartë me notë mesatare maksimale e të gjitha viteve të arsimit të mesëm (përfshirë dhe rezultatet e provimeve të maturës shtetërore), lista e studentëve të shkëlqyer hartohet nga Agjencia Kombëtare e Provimeve. Për studentët e regjistruar në vitet pas të parit, notë mesatare maksimale do të konsiderohet nota 10 e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha provimeve/detyrimeve të shlyera dhe të parashikuara për programin përkatës të studimit për vitet pararendëse. Këta student duhet të kenë shlyer të gjitha detyimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të studimit përkatës, brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës.

Klubet Studentore

Swap Start/End

Cilat programe janë të përshtatshme për ty?

Zbulo programet dhe profesionet që të përshtaten më shumë.

Planifiko Maturën Tënde në Eduaktiv!

Plotëso notat, zgjidh 10 programet e studimit dhe zbulo probabilitetin për t'u shpallur fitues sa hap e mbyll sytë!

Sa para të nevojiten për studimet e tua?

Tashmë do të të duhet të menaxhosh ekonominë tënde personale

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD