Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve - Universiteti Fan S. Noli -
Durresi
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Fan S. Noli
Fakulteti i Bujqësisë Korçë

Specifika

Diploma: Programe Profesionale
Kohëzgjatja e studimeve: 2 vit/e
Totali i krediteve: 120 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota
Kuota maksimale: 60 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Totali: 0

Departamenti i Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve

 

Lëndët Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD