Teknik Dentar - Akademia Ivodent -
Berati
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

Teknik Dentar

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Akademia Ivodent
Fakulteti Teknikë Dentare Tiranë

Specifika

Diploma: Programe Profesionale
Kohëzgjatja e studimeve: 2 vit/e
Totali i krediteve: 120 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 5
Kuota maksimale: 24 Studentë
Leksionet:

Kostot e Studimit

Viti i parë: 2,500 Euro
Viti i dytë: 2,500 Euro
Totali: 5,000 Euro

Departamenti i Teknik Dentar nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Teknik Dentar

Programi i studimit ”Teknik Dentar”, ka për qëllim pregatitjen e specialistëve në proceset bazë të aplikuara të protezimit dentar. Studentët e këtij kursi nuk nevojitet të kenë njohuri të mëparshme në fushën e teknologjisë dentare. Ata duhet të kenë kryer arsimin e mesëm të lartë dhe të kenë pasionin për tu perfeksionuar në profesionin e laborantit dentar.

Kursi i njeh studentët me parimet teorike bazë të protezimit dentar, vetitë e materialeve dhe teknikat kryesore të përdorura në laboratorët dentarë. Në përfundimin me sukses të kursit studenti është i aftë të punojë në proceset bazë që kryhen në laboratorët dentarë si përgatitja e modeleve prej allçie, modelimi në dyllë i dhëmbëve, pregatitja e skeleteve metalike, protezimi total me rezinë, pregatitja e urave prej porcelani mbi metal etj.

Stafi akademik i angazhuar në mësimdhënien e kursit ”Teknik Dentar” është i specializuar në qendrat e trajnimit të kompanive Ivoclar Vivadent AG., dhe BEGO GmbH. Studentët gjatë kursit kryejnë edhe katër trajnime në punimet protetike bazë me trajnerë të kompanive të sipërpërmendura duke u pajisur edhe me çertifikatat përkatëse.

Lëndët Teknik Dentar

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD