Specialist Rrjetash Kompjuterike - Universiteti Aleksandër Moisiu -
Tirana
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 1.7

Specialist Rrjetash Kompjuterike

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Aleksandër Moisiu
Fakulteti i Studimeve Profesionale Durrës

Specifika

Diploma: Programe Profesionale
Kohëzgjatja e studimeve: 2 vit/e
Totali i krediteve: 120 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 5
Kuota maksimale: 33 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 25,000 Lekë
Viti i dytë: 25,000 Lekë
Totali: 50,000 Lekë

Departamenti i Specialist Rrjetash Kompjuterike nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Specialist Rrjetash Kompjuterike

Specialistët e Rrjetave janë ata që sigurojnë komunikimin në sistemet kompjuterike. Ky program shërben për të gjithë ata studentë dhe specialist IT të cilët kërkojnë të specializohen në rrjetet kompjuterike. Ai ndihmon në zhvillimin e njohurive dhe ekspertizës teknike për dizenjim, zbatim dhe mirëmbajtje të rrjeteve kompjuterike në kompani të vogla dhe të mesme.

Rrjetet kompjuterike janë një fushë gjithnjë në zhvillim. Me përparime të reja teknologjike, menaxhimi i kompjuterit mund të jetë një rrugë e mrekullueshme dhe e dobishme për karrierën e një specialisti rrjetash.

Ku mund të punësoheni pas përfundimit të studimeve?
  • Specialist i rrjetit është i aftë të mirëmbajë rrjetin e kompanive të vogla dhe të mesme.
  • Përcakton specifikimet e rrjetit duke komunikuar me përdoruesit: analizon rrjedhjen e punës, aksesin, informacionin dhe kërkesat për siguri; dizenjon administrimin e routerit, duke përfshirë konfigurimin e ndërfaqes, si dhe protokollet e rrugëzimit.
  • Stabilizon rrjetin duke vlerësuar problemet në performancën e rrjetit, duke përfshirë disponueshmërinë, përdorimin, throughput dhe vonesat; planifikon dhe ekzekuton një projektim të zgjedhur, kryen instalimin, konfigurimin dhe testimin e pajisjeve; përcakton rregullat dhe procedurat e rrjetit; si dhe vendos lidhjet dhe firewall-et.
  • Mirëmban performancën e rrjetit duke kryer monitorime dhe analiza; troubleshooting; shkallëzimi i problemit deri tek shitësi.
  • Siguron rrjetin duke zhvilluar aksesin në rrjet, duke kryer monitorime dhe kontrolle, si dhe duke mirëmbajtur dokumentimin.
  • Upgrade rrjetin duke komunikuar me shitësin, zhvillim, testim dhe duke instaluar përmirësime në rrjet.
  • Mbron vlerat e organizatës duke i mbajtur informacionet konfidenciale.

Lëndët Specialist Rrjetash Kompjuterike

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD