Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike - Universiteti Polis -
Shkodra
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Polis
Tiranë

Specifika

Diploma: Programe Profesionale
Kohëzgjatja e studimeve: 2 vit/e
Totali i krediteve: 120 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 5
Kuota maksimale: Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 1,000 Euro
Viti i dytë: 1,000 Euro
Totali: 2,000 Euro

Departamenti i Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike

Programi Profesional që propozon Universiteti POLIS synon të japë njohuri formuese dhe praktike bazë mbi çështje dhe problematika që lidhen me strukturimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve kompjuerike, sistemet e softuereve, me infrastrukturën e networkut si dhe me sistemin e menaxhimit të të dhënave në përgjithësi.. Programi i studimit përmban 120 kredite. Kreditet janë të llogaritura sipas sistemit ECTS. 
Duke qenë një program profesional me fokus të veçantë praktikën profesionale programi në tërësi synon përgatijen teknike profesionale të studentëve në mirëmbajtje rrjete kompjuterike. Duke qenë një program profesional me fokus të vecantë praktikën profesionale programi në tërësi synon përgatijen teknike profesionale të studentëve mirëmbajtjen e rrjeteve kompjuterike si dhe zgjidhjen e problematikave të ndrzshme të cilat kanë të bëjnë me networkun. Ky profesion apo “zanat” është shumë i kërkuar sot në tregun e punës dhe që realisht për këtë nivel studimi nuk është i përhapur në ofertën akademike kombëtare. 
 Programi është shumë praktik dhe studentët në dalje janë të gatshëm për të filluar punë e për të aplikuar njohuritë e marra në shkollën profesionale.

Lëndët Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD