Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente - Universiteti Metropolitan Tirana -
Gjirokastra Line
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Metropolitan Tirana
Fakulteti i Ekonomisë Tiranë

Specifika

Diploma: Programe Profesionale
Kohëzgjatja e studimeve: 2 vit/e
Totali i krediteve: 120 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 5
Kuota maksimale: Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Totali: 0 Euro

Departamenti i Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente

Qëllimi i programit profesional në Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente, është të formojë një profesionist në gjendje që kompetencat profesionale specifike në sektorin turistik t’i gërshetojë me teknologjitë e reja të sektorit turistik. 

Në përfundim të kursit, i diplomuari, do të pajiset me profesionalizmin e duhur për të menaxhuar risitë në sektorin turistik dhe përditësimin herë pas here të njohurive, për t’ju përgjigjur transformimeve dhe zhvillimeve të shpejta të tregut të punës në dimension lokal, rajonal e më gjerë. 

Lëndët Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD