Asistent i Lartë Kontabël - Kolegji Universitar i Biznesit -
Durresi
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

Asistent i Lartë Kontabël

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Kolegji Universitar i Biznesit
Fakulteti Kolegji i Studimeve të Larta Profesionale Tiranë

Specifika

Diploma: Programe Profesionale
Kohëzgjatja e studimeve: 2 vit/e
Totali i krediteve: 120 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 5
Kuota maksimale: 125 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 1,500 Euro
Viti i dytë: 1,500 Euro
Totali: 3,000 Euro

Departamenti i Asistent i Lartë Kontabël nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Asistent i Lartë Kontabël

  

Lëndët Asistent i Lartë Kontabël

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD