Asistent Administrativ - Kolegji Universitar Wisdom -
Shkodra
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

Asistent Administrativ

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Kolegji Universitar Wisdom
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Tiranë

Specifika

Diploma: Programe Profesionale
Kohëzgjatja e studimeve: 2 vit/e
Totali i krediteve: 120 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 5
Kuota maksimale: Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Totali: 0 Euro

Departamenti i Asistent Administrativ nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Asistent Administrativ

  

Lëndët Asistent Administrativ

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD