Filozofi - Universiteti i Tiranës -
Durresi
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

Filozofi

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale Tiranë

Specifika

Diploma: Doktoratë
Kohëzgjatja e studimeve: vit/e
Totali i krediteve: Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota
Kuota maksimale: Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Totali: 0 Lekë

Departamenti i Filozofi nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!

Përmbledhje Filozofi

Lëndët Filozofi

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD