E Drejtë Civile - Universiteti Europian i Tiranës -
Durresi
Kërko programin
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

Vlerësuar: 0.0

E Drejtë Civile

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Juridik Tiranë

Specifika

Diploma: Doktoratë
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota
Kuota maksimale: Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 2,500 Euro
Viti i dytë: 2,500 Euro
Viti i tretë: 2,500 Euro
Totali: 7,500 Euro

Departamenti i E Drejtë Civile nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!

Përmbledhje E Drejtë Civile

Lëndët E Drejtë Civile

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD