Teknologji Informacioni - Universiteti Aleksandër Moisiu - Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit - Durrës
Korca
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

2.1

Teknologji Informacioni

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Aleksandër Moisiu
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit Durrës

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 100 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 25,000 Lekë
Viti i dytë: 25,000 Lekë
Viti i tretë: 25,000 Lekë
Totali: 75,000 Lekë

Departamenti i Teknologji Informacioni nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Teknologji Informacioni

Programi  i studimit Bachelor në Teknologji Informacioni   ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri bazë aplikative  në fushën e  teknologjisë së informacionit dhe komunikimit si dhe në disiplinat mbështetëse.

Gjithashtu edhe  të formojë specialistë me kompetenca  të zgjeruara praktike në fushat e implementimeve të sistemeve informatike si dhe  specialistë  në lidhje me nevojat e teknologjisë së informacionit në  sektorin publik apo  privat si: IT, programues, administrator rrjetes, dizenjator, etj.

Lëndët Teknologji Informacioni

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD