Sociologji - Universiteti i Tiranës - Fakulteti i Shkencave Sociale - Tiranë
Gjirokastra Line
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

2.9

Sociologji

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 100 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 40,000 Lekë
Viti i dytë: 40,000 Lekë
Viti i tretë: 40,000 Lekë
Totali: 120,000 Lekë

Departamenti i Sociologji nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Sociologji

Departamenti i Sociologjisë ofron një program studimi të ciklit të parë, Bachelor në Sociologji, i cili ofrohet në sistemin me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme.

Ky program studimi synon t’u ofrojë studentëve formim teorik dhe praktik të përgjithshëm në fushën e sociologjisë.

Programi i Sociologjisë i referohet përvojave të njohura të institucioneve akademike të vendeve të zhvilluara, si dhe traditës më të mirë të mendimit shqiptar.

Sektori i Sociologjisë realizon programe studimi për përgatitjen e specialistëve të sociologjisë. Në një shoqëri në zhvillim, çelësi i vetë zhvillimit të qëndrueshëm është arsimimi cilësor. Arsimi është njëherësh edhe “çelësi universal” i zgjidhjes së problemeve sociale. Dy parime bazë të formimit akademik të studentëve janë të mësuarit kritik dhe të mësuarit pjesëmarrës. Përfshirja e studentëve në kërkimin shkencor është një mundësi “e artë” për të rritur shkallën e përvetësimit të programeve mësimore. Njëherësh ajo konsiderohet si një kusht i domosdoshëm për krijimin e një kulture kërkimi brenda departamentit. 

Lëndët Sociologji

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD