Shkenca Politike - Universiteti i Tiranës - Fakulteti i Shkencave Sociale - Tiranë
Berati
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

4.0

Shkenca Politike

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Shkencave Sociale Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 100 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 40,000 Lekë
Viti i dytë: 40,000 Lekë
Viti i tretë: 40,000 Lekë
Totali: 120,000 Lekë

Departamenti i Shkenca Politike nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Shkenca Politike

Programi i studimit Bachelor në “Shkenca Politike” gërsheton një sërë disiplinash formuese të përgjithshme (hyrjet në sociologji, filozofi, ekonomi, histori, ligj,) karakterizuese (shkenca politike, histori e mendimit politike, politika krahasuese, sistemet politike në Shqipëri, filozofi politike, marrëdhënie ndërkombëtare, rajoni, partitë politike, zgjedhjet, nacionalizmi, BE etj…) integruese që lidhen me disiplinat karakterizuese (metoda kërkimi, statistikë, ekonomi politike, psikologji politike, administrim publik, politika sociale), disiplina që formojnë aftësim (shkrim akademik, metoda kërkimi, gjuhë e huaj) dhe praktikë.

Kurrikula e Studimeve në Ciklin Bachelor “Shkenca Politike” kombinon dhe harmonizon dimensionin teorik me konteksin Shqiptar.

Ky program i mundëson studentit që të njihet me fushat e thelluara të studimit pasuniversitar, duke bërë të mundur një zgjedhje të informuar të tij në të ardhmen.

Lëndët Shkenca Politike

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD