Shkenca Kompjuterike - Universiteti Polis - - Tiranë
Berati
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

0.0

Shkenca Kompjuterike

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Polis
Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 2,500 Euro
Viti i dytë: 2,500 Euro
Viti i tretë: 2,500 Euro
Totali: 7,500 Euro

Departamenti i Shkenca Kompjuterike nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Shkenca Kompjuterike

 
Programi Bachelor në Shkenca Kompjuterike përgatit studentët për të arritur karrierën e mëposhtme dhe arritjet profesionale brenda disa viteve të diplomimit, duke i përgatitur të jenë në gjendje të: 
➢ kryejnë karrierë të suksesshme në disiplinat e shkencave kompjuterike dhe / ose ndjekja e studimeve pasuniversitare në këtë fushë; 
➢ të përmirësojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre përmes mësimit gjatë gjithë jetës dhe përshtatja me tregjet dhe teknologjitë në zhvillim; 
➢ të marrin pozicione drejtuese me qëllim përmirësimin e shërbimeve në këtë fushë dhe gjithashtu të iniciojnë biznese që ofrojnë zgjidhje inovative; 
➢ të veprojnë me ndërgjegje rreth potencialeve dhe përgjegjësive të profesionit informatik në kontekstin e shkencës, teknologjisë, shoqërisë dhe njerëzimit. 
 Temat kryesore që trajton ky program studimi:
- Formim i pergjithshëm - Analizë Matematike; Fizikë; Algjebër dhe Gjeometri; Probabilitet dhe Statistikë.
- Formim bazë karakterizues – Web Programimi, Struktura e të dhënave, Sistemet operative,,  Algoritmet dhe Komplekset, Gjuhë programimi, Rjete kompjuterike, etj.
Sektorët kryesorë të punësimit përfshijnë:
- Duke pasur parasysh përhapjen dhe zhvillimin e teknologjisë kompjuterike sot në shoqëri ka shumë mundësi të ndryshme pune për studentët e diplomuar në shkenca kompjuterike. Disa nga mundësitë e punësimit që programi Bachelor në Shkenca Kompjuterike ofron janë si vijon: 
➢ Analist i sistemeve software, bën të mundur kontrollimin e rrjedhjes së informacionit; 
➢ Konsulent i sistemeve software, ndihmon në përpunimin e informacionit; 
➢ Inxhinier software, Programues sistemi; 
➢ Analist i bazës së të dhënave, harton dhe krijon programe për të mbledhur, ruajtuar dhe analizuar të dhëna nga biznesi, qeveria ose dhe institucione të tjera; 
➢ Programues i inteligjencës artificiale; 
➢ Operator dhe menaxhues i sistemeve të informacionit; 
➢ Admistrator i sistemeve dhe/ose i bazës së të dhënave; 
➢ Specialist i sigurisë kompjuterike; 
➢ Menaxhues / konsulent IT; 
➢ Specialist i telekomunikacionit dhe konsulent rrjetesh; 

Lëndët Shkenca Kompjuterike

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD