Pikturë - Universiteti i Arteve - Fakulteti i Arteve të Bukura - Tiranë
Vlora
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

3.1

Pikturë

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti i Arteve
Fakulteti i Arteve të Bukura Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 50 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 40,000 Lekë
Viti i dytë: 40,000 Lekë
Viti i tretë: 40,000 Lekë
Totali: 120,000 Lekë

Departamenti i Pikturë nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Pikturë

Studimet e nivelit Bachelor  në  Drejtimit të Pikturë përgatisin studentë në mënyrë profesionale, në mënyrë që pas përfundimit të këtij niveli të studimeve, të jenë të aftë të ushtrojnë profesionin e tyre në krijimtari artistike dhe në mësimdhënie apo edukim të gjeneratave të reja.

 Bazuar në plan-programet e lëndëve të këtij drejtimi, studentët do të arrijnë sukses profesional artistiko-pedagogjik, si në aspektin praktik, teorik dhe edukativ.

Ata do të aftësohen plotësisht në aplikimin e specifikave të lëndës bazë-Pikturës dhe lëndëve tjera të këtij drejtimi: Pikturë monumentale, Teknologji e Pikturës, Metodikë e Kulturës Figurative, Historia e Artit etj.

 Këto studime do të aftësojnë studentin që të krijojë në mënyrë të pavarur origjinale, artistike dhe kreative dhe të shfrytëzojnë potencialin e tyre intelektual për të formuar personalitetin e tyre krijues, gjithashtu do të jenë të aftë që të jenë pjesë aktive e edukimit të gjeneratave të reja (mësimdhënie). 

Lëndët Pikturë

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD