Menaxhim Biznesi - Universiteti Europian i Tiranës - Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit - Tiranë
Tirana
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

4.7

Menaxhim Biznesi

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 181 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 160 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 2,500 Euro
Viti i dytë: 2,500 Euro
Viti i tretë: 2,500 Euro
Totali: 7,500 Euro

Departamenti i Menaxhim Biznesi nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Menaxhim Biznesi

Ky program përgatit ekonomistë të specializuar në problemet e drejtimit dhe menaxhimit të bizneseve të kategorive të ndryshme.

Programi Bachelor në Menaxhim ka për qëllimin studimin e kombinuar të metodave dhe formave bashkëkohore të menaxhimit, pajisjen e studentëve me njohuri rreth kontabilitetit, financës, menaxhimit dhe raportimit financiar, në funksion të përdorimit të këtyre dijeve në të gjitha nivelet e menaxhimit, në fushat e ekonomisë dhe biznesit.

Programi është strukturuar për të edukuar studentët me njohuri në fushat e menaxhimit operacional, ekonomiks i avancuar dhe kontabilitet drejtimi, standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe ato të auditimit të brendshëm dhe të auditimit të jashtëm, duke siguruar njohuri të cilat do t’i ndihmojnë ata të mendojnë në mënyrë analitike dhe kritike për zgjedhjen e problemeve të ndryshme ekonomike.

Misioni i programit është përgatitja e individëve të kualifikuar për karrierë në sektorin privat, publik dhe organizata jofitimprurëse, duke siguruar një arsim të gjerë profesional dhe shkencor.

Ku mund të punosh pas studimeve:
  • Ekonomist i specializuar në problemet e drejtimit dhe manaxhimit të bizneseve
  • Ekonomist i bizneseve në sfera të ndryshme aktiviteti
  • Specialistë marketingu dhe komunikimi për të gjitha llojet e bizneseve
  • Drejtues të përgjithshëm apo sektorialë të bizneseve private e publike

Lëndët Menaxhim Biznesi

Kanë shtuar Menaxhim Biznesi në listën e tyre të dëshirave
90b76d448b478458d749a37967d72ab9 Medium

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD