Inxhinieri e Shkencave të Tokës - Universiteti Politeknik i Tiranës - Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave - Tiranë
Shkodra
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

3.3

Inxhinieri e Shkencave të Tokës

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 70 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 25,000 Lekë
Viti i dytë: 25,000 Lekë
Viti i tretë: 25,000 Lekë
Totali: 75,000 Lekë

Departamenti i Inxhinieri e Shkencave të Tokës nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Inxhinieri e Shkencave të Tokës

Diploma Bachelor "Inxhinieri e Shkencave të Tokës" synon të realizojë përgatitjen e inxhinierëve për të t'ju përgjigjur fushave prioritare të gjeologjisë si:

  • Hidrogjeologjia;
  • Mbrojtja e mjedisit dhe e Territorit;
  • Resurset minerale dhe të hidrokarbureve;
Tregu aktual kërkon nga specialistët në fushën e gjeologjisë të përdorin aftësitë e tyre si në drejtimet praktike, siç janë ato mjedisore, të gjeologjisë inxhinierike, të hidrogjeologjisë, të mineraleve të dobishëm të ngurta dhe hidrokarbureve etj., ashtu edhe në ato studimore, siç janë ato të ofioliteve, të gjeotektonikës, gjeofizikës, të gjeologjisë së baseneve sedimentare etj.

Lëndët Inxhinieri e Shkencave të Tokës

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD