Gazetari - Universiteti i Tiranës - Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë - Tiranë
Korca
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

3.6

Gazetari

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 120 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 20,000 Lekë
Viti i dytë: 20,000 Lekë
Viti i tretë: 20,000 Lekë
Totali: 60,000 Lekë

Departamenti i Gazetari nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Gazetari

Programi mësimor Gazetari që zhvillohet në departament i pajis studentët me njohuritë dhe shprehitë e nevojshme si për median e shkruar, ashtu edhe për mediat elektronike audiovizive.

Në vetvete gazetaria i referohet prodhimit dhe shpërndarjes së raporteve mbi ngjarjet e fundit.

Mësimdhënia në departament kombinon leksionet me seminaret dhe me praktikën profesionale, përmes lëndëve të detyrueshme dhe atyre me zgjedhje.

Gjatë tre viteve të programit bachelor studentët profilizohen në këto drejtime:

1.Gazetari arti dhe kulture
 2.Gazetari politike
 3.Gazetari ekonomike 

Lëndët Gazetari

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD