Financë - Bankë - Universiteti Europian i Tiranës - Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit - Tiranë
Berati
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

4.8

Financë - Bankë

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Europian i Tiranës
Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 181 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 185 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 2,500 Euro
Viti i dytë: 2,500 Euro
Viti i tretë: 2,500 Euro
Totali: 7,500 Euro

Departamenti i Financë - Bankë nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Financë - Bankë

Ky program është i projektuar për ata që duan të studiojnë marrëdhëniet ekonomike që krijohen në fushën e financave dhe organizimin e bankave.

Programi përgatit ekonomistë të specializuar në problemet financiare, banka, shoqëri sigurimesh, financë, kontabilitet, etj.

Ku mund të punosh pas studimeve
  • Specialistë në të gjitha strukturat e sistemit bankar dhe financiar
  • Specialistë/analistë të tregjeve financiare dhe bursave
  • Specialistë të shoqërive të sigurimit, fondeve të pensioneve, fondeve të investimeve, leasing
  • Specialistë finance dhe kontabiliteti në biznese të ndryshme
  • Punonjës të degëve të tatim-taksave, të sistemit doganor etj.
  • Ekspertë të auditimit dhe të kontrollit
  • Specialistë të sistemit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore

Lëndët Financë - Bankë

Kanë shtuar Financë - Bankë në listën e tyre të dëshirave
05f2962c22fd58582894014fda471b59 Medium

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD