Farmaci - Universiteti i Mjekësisë - Fakulteti i Mjekësisë - Tiranë
Elbasani
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

4.9

Farmaci

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti i Mjekësisë
Fakulteti i Mjekësisë Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor • Master i Shkencave
Kohëzgjatja e studimeve: 6 vit/e
Totali i krediteve: 360 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 8.5
Kuota maksimale: 100 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 45,000 Lekë
Viti i dytë: 45,000 Lekë
Viti i tretë: 45,000 Lekë
Viti i katërt: 45,000 Lekë
Viti i pestë: 45,000 Lekë
Viti i gjashtë: 45,000 Lekë
Totali: 270,000 Lekë

Departamenti i Farmaci nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Farmaci

Duke konsideruar edhe interesat e studentëve, por dhe interesat e shoqërisë për një shërbim shëndetësor e farmaceutik cilësor, personeli pedagogjik i Degës së Farmacisë ka përcaktuar qartë si objektiv për programin studimor 5-vjeçar:

"Përgatitjen me përgjegjësi të farmacistëve të pajisur me standardet më të larta profesionale në shfrytëzimin dhe shpërndarjen e informacionit bashkëkohor për barnat si dhe me aftësinë për t’u përshtatur në sistemin shëndetësor gjithnjë në ndryshim. Të diplomuarit duhet të jenë të përgatitur në ushtrimin e profesionit në shumicën e sektorëve farmaceutik dhe për më tepër, ata duhet të kenë aftësinë për t'i shërbyer shoqërisë me etikë dhe përkujdesje profesionale".

Ky program studimi u ofron studentëve mundësi për aplikimin e njohurive multidisiplinare të fituara gjatë proçesit mësimor në praktikat profesionale, në farmaci të hapura për publikun nën drejtimin e një farmacisti profesionist.

Studentët që përfundojnë studimet në Farmaci, në Albanian University zotërojnë aftësi e njohuri të nevojshme për të vazhduar trajnime pas universitare, në doktoraturë dhe Master të nivelit të dytë.

Gjithashtu  janë të autorizuar të ushtrojnë veprimtari profesionale të tilla si të prokurimit, ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave, përgatitjeve Galenike, kontrollin e cilësisë se barnave, farmakovigjilencë, farmakoepidemiologji, promovimin e shëndetit, edukimin shëndetësor, informacion mbi produktët mjekësore dhe pajisjet mjekësore, monitorimin dhe analizimin e kostos së barnave.

Lëndët Farmaci

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD