Ekonomiks - Universiteti i Tiranës - Fakulteti i Ekonomisë - Tiranë
Tirana
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

3.0

Ekonomiks

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti i Tiranës
Fakulteti i Ekonomisë Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor
Kohëzgjatja e studimeve: 3 vit/e
Totali i krediteve: 180 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 110 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 35,000 Lekë
Viti i dytë: 35,000 Lekë
Viti i tretë: 35,000 Lekë
Totali: 105,000 Lekë

Departamenti i Ekonomiks nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Ekonomiks

Objektivi kryesor i programit të studimit Bachelor në Ekonomiks është përgatitja e ekonomistëve si specialistë të përgjithshëm në fushën e ekonomisë

Ekonomiksi synon të shpjegojë se si ekonomitë punojnë dhe si agjentët ekonomikë bashkëveprojnë. Analiza ekonomike është aplikuar në të gjithë shoqërinë, në financat e biznesit dhe qeverisjes, por edhe në krim, arsimim, familje, shëndetsi, ligj, politikë, fe, institucione shoqërore, luftë dhe shkencë.

Në përfundim të studimeve, studentët mund të punojnë në të gjitha njësitë ekonomike, qofshin ato private apo publike. Në njësitë e administratës publike, formimi i tyre i përgjithshëm si ekonomistë, duke përfshirë edhe një formim të konsiderueshëm në aspektin e metodave sasiore, iu jep atyre mundësinë që të punësohen si ekonomistë pa kërkuar diploma të veçanta si financier, menaxher, etj. Për realizimin e këtyre objektivave, programi parashikon studime në fusha të tilla si ato të mikroekonomisë, makroekonomisë, statistikës etj.

 Pas kualifikimeve shtesë, të diplomuarit në këtë drejtim mund të japin mësim në shkollat e mesme lëndën e ekonomisë së tregut.

Lëndët Ekonomiks

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD