Arkitekturë - Universiteti Epoka - Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë - Tiranë
Shkodra
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

4.2

Arkitekturë

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Epoka
Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor • Master i Shkencave
Kohëzgjatja e studimeve: 5 vit/e
Totali i krediteve: 300 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 7
Kuota maksimale: 64 Studentë
Leksionet: Anglisht

Kostot e Studimit

Viti i parë: 3,600 Euro
Viti i dytë: 3,600 Euro
Viti i tretë: 3,600 Euro
Viti i katërt: 3,600 Euro
Viti i pestë: 3,600 Euro
Totali: 18,000 Euro

Departamenti i Arkitekturë nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Arkitekturë

Programi i studimeve në ArkitekturëUniversitetin Epoka përgatit nxënësit për angazhim kritik me praktikën dhe siguron gatishmëri për përgjegjësitë profesionale.

Të diplomuarit mund të gjejnë punë në shumë fusha të arkitekturës, duke përfshirë studiot arkitekturore, firmat e ndërtimit, dizajnin e brendshëm, shkencën e ndërtimit, restaurimin dhe ruajtjen e vendeve historike.

Në vetvete
Arkitektura është arti dhe shkenca e projektimit të ndërtesave dhe strukturave. Një përkufizim më i gjërë do të përfshinte në qëllimet e saj projektimin e çdo gjëjë të ndërtuar duke filluar në makronivel me planifikimin e qyteteve dhe projektimin urbanistik (qytetës) deri tek mikroniveli i mobiljeve (orendive). Zakonisht projektimi arkitekturor lidhet me ndërtimin dhe çmimin e ndërtesës, si edhe me funksionalitetin dhe estetikën e përdoruesit.

Arkitektura shpesh merret me përpunimin e hapësirës, vëllimit, formës, dritës, hijes, dhe elementeve abstrakte për të arritur një përfundim estetik. Kjo gjë e dallon arkitekturën prej shkencave të zbatuara dhe inxhinierisë, të cilat përqëndrohen më shumë në aspektet e funksionalitetit dhe realizimit të projektit, sesa në estetikën e tij.

Lëndët Arkitekturë

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD