Arkitekturë – profili Urbanist - Universiteti Politeknik i Tiranës - Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës - Tiranë
Shkodra
Kërko me fjalëkyçe
Filtro sipas qytetit
Filtro sipas kategorisë
Filtro sipas universitetit

Shpërndaje tek miqtë e tu!

LinkedIn Whatsapp

3.7

Arkitekturë – profili Urbanist

Sa përshtatesh me këtë program?

Mekanizmi Orientues

Institucioni

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës Tiranë

Specifika

Diploma: Bachelor • Master i Shkencave
Kohëzgjatja e studimeve: 5 vit/e
Totali i krediteve: 300 Kredite
Nota minimale e pranimit: Nota 6
Kuota maksimale: 55 Studentë
Leksionet: Shqip

Kostot e Studimit

Viti i parë: 40,000 Lekë
Viti i dytë: 40,000 Lekë
Viti i tretë: 40,000 Lekë
Viti i katërt: 40,000 Lekë
Viti i pestë: 40,000 Lekë
Totali: 200,000 Lekë

Departamenti i Arkitekturë – profili Urbanist nuk ka publikuar ende nje video motivuese per studentët!
  Vlerëso programin

Përmbledhje Arkitekturë – profili Urbanist

Cikli i studimeve Master Shkencor në Arkitekturë – Profili Urbanist ka si objektiv t’u sigurojë studentëve njohuri shkencore në fushat e arkitekturës dhe urbanistikës si dhe zotërimin e njohurive të thelluara profesionale specifike në disiplina të lidhura me to.  

Programi i studimit synon në arritjen e niveleve të larta profesionale dhe shkencore në zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me projektimin arkitektonik dhe urban. 

Për arritjen e këtij objektivi, studenti pajiset me njohuri shkencore të projektimit të tipologjive të objekteve kryesore, që përbëjnë vendbanimet njerëzore, si dhe njohuri të projektimit, planifikimit dhe menaxhimit të zonave urbane.

Në profilin Urbanist, studenti pajiset me njohuri shkencore të urbanizimit dhe të problemeve që lidhen me të, duke filluar që nga ambienti, strehimi, infrastruktura, hapësira publike etj.

Studenti njihet me konceptet kryesore ligjore dhe elementet urbanistike për menaxhimin dhe zhvillimin e territorit, si edhe rregullat e zhvillimit dhe të kontrollit mbi përdorimin e tokës.

Lëndët Arkitekturë – profili Urbanist

Programe të ngjashme

Mundësitë e karrierës

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD