Enciklopedia e përseve
Gjirokastra Animacion
550 Lekë
400 Lekë
1200 Lekë
Lekë
550 Lekë
500 Lekë
350 Lekë
1000 Lekë
550 Lekë
420 Lekë
550 Lekë
560 Lekë
550 Lekë
420 Lekë
500 Lekë
900 Lekë
1000 Lekë
350 Lekë
700 Lekë
1000 Lekë
600 Lekë
550 Lekë
470 Lekë
400 Lekë
550 Lekë
800 Lekë
800 Lekë
Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD