Shkolla Ndërkombëtare Montessori e Shqipërisë/ The International Montessori School of Albania - Gjithmonë ka diçka për të mësuar
Shkodra

Shkolla Ndërkombëtare Montessori e Shqipërisë/ The International Montessori School of Albania


Shkolla Ndërkombëtare Montessori e Shqipërisë (IMSA), e themeluar në vitin 2008, është shkolla e parë dhe e vetme Montessori në Shqipëri. Shkolla u shërben fëmijëve nga 9 muaj deri në 6 vjeç. Qëllimi ynë është të nxisim një dashuri për të mësuar dhe për të edukuar fëmijët ,për ti bërë qytetarë të përgjegjshëm në shoqërinë e tyre dhe në botë.

I.M.S.A kërkon të edukojë të gjithë fëmijët, duke aplikuar filozofinë Montessori, në një mjedis të orientuar ndërkombëtarisht. Filozofia bazohet në parimet e Dr Maria Montessori (1870-1952), vizioni i saj holistik i edukimit fokusohet në nevojat njohëse, sociale, emocionale dhe fizike të fëmijës. Për Dr Montessori, dhe për I.M.S.A, arsimi në moshë të hershme është përgatitje për jetën.

Stafi i trajnuar nga Montessori do të ofrojë mësimdhënien më të mirë sipas filozofisë dhe metodologjisë Montessori. I gjithë planprogrami dhe aktivitetet e Montessorit ofrohen në gjuhën angleze. Shkolla Ndërkombëtare Montessori e Shqipërisë inkurajon të mësuarit të pavarur dhe të vetëdrejtuar për jetën në një bashkësi ndërkombëtare të përqendruar te fëmijët, duke vlerësuar paqen, respektin për të tjerët dhe krenarinë individuale. 

The International Montessori School of Albania (IMSA), founded in 2008, is the first and only Montessori School in Albania. The school serves children from 9 months to 6 years old. It is our goal to foster a love of learning and to educate children to be caring, socially responsible citizens in their community and the world.

I.M.S.A seeks to educate the whole child, applying the Montessori philosophy, in an internationally-oriented environment. The philosophy is based on the principles of Dr. Maria Montessori (1870-1952) whose holistic vision of education focuses on the cognitive, social, emotional and physical needs of the child. For Dr. Montessori, and for I.M.S.A, education at an early age is preparation for life.

Montessori trained international staff will provide the best quality teaching according to the Montessori philosophy and methodology. The entire Montessori curriculum and activities are provided in English. The International Montessori School of Albania encourages independent, self-directed learning for life in a child-centered international community valuing peace, respect for others and pride in individual differences.

Aktiviteti informues dhe kulutror që Eduaktiv zhvi...
Si duhet të silleni me fëmijën tuaj! Zbuloni 6 tip...

Artikuj të ngjashëm

Cilat programe janë të përshtatshme për ty?

Zbulo programet dhe profesionet që të përshtaten më shumë.

Planifiko Maturën Tënde në Eduaktiv!

Plotëso notat, zgjidh 10 programet e studimit dhe zbulo probabilitetin për t'u shpallur fitues sa hap e mbyll sytë!

Sa para të nevojiten për studimet e tua?

Tashmë do të të duhet të menaxhosh ekonominë tënde personale

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD