Ndërtimi i një sistemi funksional për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri - Gjithmonë ka diçka për të mësuar
Shkodra

Ndërtimi i një sistemi funksional për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri


Një program tajnimi për mbi 15 profesionistë të sektorit të mbrojtjes së fëmijëve është zhvilluar nga "Terre des hommes" dhe Departamenti i Punës Sociale të Universitetit të Tiranës, mbështetur nga UNICEF , me synim rritjen e njohurive dhe krijimin e një grupi specialistësh të aftë që do të ofrojë mbështetje për punonjësit e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, të cilët menaxhojnë rastet e fëmijëve dhe familjeve të prekura nga dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi."Mbrojtja e fëmijëve dhe punonjësit socialë janë motori i sistemit të mbrojtjes së fëmijëve. Ky kurs është hartuar për t'u siguruar që ekspertët më të mirë lokalë në vend janë të pajisur me njohuritë dhe aftësitë më të avancuara, për të ndihmuar kolegët e tyre dhe të gjithë fëmijët që kanë nevojë për mbrojtje ", tha David Gvineria, Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve, UNICEF Shqipëri. 

UNESCO vë alarmin: 20% e fëmijëve në Shqipëri dhun...
Arsimi Parashkollor në Vlorë, kopshtet me mbi kapa...

Cilat programe janë të përshtatshme për ty?

Zbulo programet dhe profesionet që të përshtaten më shumë.

Planifiko Maturën Tënde në Eduaktiv!

Plotëso notat, zgjidh 10 programet e studimit dhe zbulo probabilitetin për t'u shpallur fitues sa hap e mbyll sytë!

Sa para të nevojiten për studimet e tua?

Tashmë do të të duhet të menaxhosh ekonominë tënde personale

Adresa

Rruga "Bardhyl" Vila 20/1, Tiranë, Shqipëri

Kontakto Eduaktiv

Mobile: +355 69 3443 420

Oraret

E hënë - E shtunë: 8 PD - 5 PD